top of page

Byzantion, Augusta Antonina, Nova Roma, Konstantinopolis, Konstantiniyye ve nihayet İstanbul. Kuruluşundan beri tarihte bu adları almış benim de içinde yaşadığım bu büyülü şehir. Dünyanın en eski, en kozmopolit, en güzel ve en ilgi çekici şehirlerinden biri. Napolyon Bonapart'ın dediği gibi, eğer dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu.

 

bottom of page